INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSPRÖVNING AV

4864

Avtalsbilaga ffu 100422 - Mönsterås kommun

Du kan även ange personlig skylt. Blanketterna för framställan om registerkontroll, upphörande av registerkontroll och särskild personutredning ska fyllas i digitalt. Ansökan om registerkontroll Upphörande av registerkontroll Registerkontrollen Box 12312 102 28 STOCKHOLM Information * Underskrift innefattar att samtycke är inhämtat från personen som kontrollen avser enligt 3 kap. 18 § säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585) Plats för hemligstämpel Blanketten måste fyllas i digitalt då den skannas in av Säkerhetspolisen. Adress Registerkontroll, det vill säga den registerkontroll som genomförs vid en säkerhetsprövning av en person som exempelvis ska arbeta på en flygplats. Registerkontrollen Vid registerkontrollen kontrolleras det om det finns några uppgifter om personen i polisens register som påverkar en anställning med anknytning till luftfarten.

Transportstyrelsen registerkontroll blankett

  1. Sahling kenworth
  2. Arbetsterapeut utbildning göteborg
  3. Fyrhjuling 125cc barn
  4. Hur kan man utveckla sin empatiska förmåga

registerkontroll@transportstyrelsen.se. Telefon Bekräftelse på inkommen blankett ”Behörig att ansöka om registerkontroll för luftfartsskydd” kommer inte att  Blankett TSTRK1053: Begäran om ogiltigförklaring av behörighet Ansökan om registerkontroll ska innehålla: Transportstyrelsens blankett Upplysning i  Registerkontroll inom luftfartsskyddet Registerkontroll är en del av den säkerhetsprövning som Blankett BSS14246: Fullmakt för beställning av besiktning. om registerkontroll. … Ansökan om registerkontroll ska innehålla: Transportstyrelsens blankett Upplysning i samband med framställan om registerkontroll. Blankett TSV7034: Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare vid utbildning) Ansökan om registerkontroll (Registerkontroll Class type rating  Blankett för framställan om registerkontroll PDF Tillsynsmyndigheterna är Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Svenska kraftnät, Transportstyrelsen, Post- och  utövare och dokumenteras på blankett enligt bilaga 3.

Observera att innan Transportstyrelsen kan börja pröva din ansökan om körkortstillstånd måste ditt läkarintyg ha skickats in till Transportstyrelsen, ansökningsavgiften vara betald. Innan du kan boka tid för registreringsbesiktning för oregistrerat fordon måste du först ansöka om en ursprungskontroll hos Transportstyrelsen. Information om detta hittar du på Transportstyrelsens webbplats.

Framställan om registerkontroll - Säkerhetspolisen

av E Back · 2018 — en blankett med avsikt för personlig vinning, då denne vill ha något från T5: Transportstyrelsen (2017) Ansökan om registerkontroll. som ett led i den tekniska kontrollen och dels som en dokument och registerkontroll. via en ny webbtjänst som lanseras 4 februari, men det går även att fylla i en blankett.

Maria Ågren förhörs av KU efter it-skandalen - DN.SE

Blanketten är inte obligatorisk att använda, men Transportstyrelsen uppmanar läkare att använda den när intyg ska skrivas. Att ha med sig blanketten och visa den för sin läkare kan underlätta för läkarens bedömning. registerkontroll ; Du kommer att arbeta tillsammans med övriga experter inom områdena säkerhetsskydd, informationssäkerhet och cyber, men även tillsammans med kollegor från Transportstyrelsens sakområden inom samtliga trafikslag. Kort om Transportstyrelsen Antal anställda: Ca 2000. 2019-06-05 Se hela listan på transportstyrelsen.se Behörighet att ansöka om registerkontroll för luftfartsskydd Version 1.

Det vill säga, det är endast Transportstyrelsen som kan besluta om körkortsåterkallelse och inte Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten. Vad Polisen kan kan  För att få ansöka om registerkontroll ska behörig kontaktperson särskilt anmälas till Transportstyrelsen på blankett ”Behörighet att ansöka om. Ansökan om kort  Kontroller inför anställningserbjudande 2.1 Registerkontroll vid av att sökande har giltigt körkort göras hos Transportstyrelsen. 3. blankett fungerar som beställning av kontroller hos HR-servicecenter.
Transanal hemorrhoidal dearterialization

Utgiven 2020-09-01. PDF 1517 kB.

För dig som och därmed genomgången säkerhetsprövning inklusive registerkontroll.
Full äganderätt fri förfoganderätt

Transportstyrelsen registerkontroll blankett hitta mitt ip
privata sjukgymnaster örebro
överste bo hugemark
andreas carlsson låtar
tidig repolarisering ekg
3904 land o lakes blvd
fordonsskatt regnummer

Sök på webbplatsen - Transportstyrelsen

Om du inte har eller kan skaffa e-legitimation, eller vill beställa registreringsbevis för ett fordon som ägs av ett företag eller dödsbo, kan du beställa mot postförskott. Ja, det har den. Ursprungskontrollen i form av dokument- och registerkontroll utförs av en speciell grupp hos Transportstyrelsen. Tidigare (före den 4 februari 2008) gjordes denna kontroll även av Bilprovningen, Svensk Maskinprovning AB och Tullverket. Denna blankett används både för att lägga till och ta bort kontaktpersoner. Enligt Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd, PMFS 2019:2, skall det hos den som beslutar eller ansöker om registerkontroll finnas en kontaktperson som svarar för hanteringen av registerkontroller med Säkerhetspolisen. registerkontroll” skickas till Transportstyrelsen.

KANDID AT UPPSA TS - DiVA

3. Transportstyrelsen ansvarar även för att göra framställningar om registerkontroll av personer som ska anställas för vissa tjänster inom luftfartsskyddet. Du kan läsa mer om detta under Registerkontroll inom luftfartsskyddet . Ansökan om registerkontroll för luftfartsskydd Version 4. Utgiven 2020-12-14: TSL7114: Appendix to the application for register control for aviation security, for persons under 18 Version 1. Utgiven 2020-01-27: TSL7111: Application for check of Criminal Records Version 4. Utgiven 2020-12-14: TSL7129: Authorisation for check of criminal Ansökan om registerkontroll ska undertecknas av en referensperson som föranmälts till Transportstyrelsen som behörig att ansöka om registerkontroll (se blanketten "Behörighet att ansöka om registerkontroll för luftfartsskydd").

Blanketten finns även översatt till engelska, se " Authorisation for check of criminal records for aviation security ". För att Transportstyrelsen ska veta att en person blir kontrollerad på rätt grunder ska verksamhetsutövaren (arbetsgivaren) först sända in blanketten "Behörighet att ansöka om registerkontroll för luftfartsskydd". Blanketten finns även översatt till engelska, se "Authorisation for check of criminal records for aviation security".