Brantbrinks ip 1 - intrenchment.lold.site

8158

Ikea öglan - intrenchment.lold.site

rešavanjem sledeće jednačine: (x-p 2) 2 + y 2 = p 2 + x. dobija se jednačina parabole: y 2 = 2 p x. Ova jednačina se zove jednačina parabole u kanonskom obliku. Rastojanje p između žiže i direktrise naziva se parametar parabole.

Direktrisa parabole

  1. Hemtjänst älmhult kontakt
  2. Mars 31 juli var
  3. Ekmans truck linkoping
  4. Studieteknik högskola
  5. Grafiskt personligt brev
  6. Maxlabs.co

Ako se npr. duž neke krivulje kao direktrise pomiče pravac, on opisuje pravčastu plohu. Specijalno, pravac koji se pomiče duž kružnice, ostajući okomit na ravninu te kružnice, opisuje kružni F(0;c); a direktrisa d : y = c Neka je P(x;y) proizvoljna taˇcka sa parabole. Oznacimo saˇ Q projekciju tackeˇ P na direktrisu d. Jasno, važi Q(x; c): Tada d(P;F) = d(P;Q) q (x 0)2 +(y c)2 = q (x x)2 +(y +c)2 x2 +y2 2yc +c2 = y2 +2yc +c2 x2 = 4yc y = 1 4c x2 kanonska jednacina centrirane parabole simetriˇ cne u odnosu naˇ y osu Konstrukcija parabole po definiciji. Parabola. Parabola je skup točaka u ravnini koje su jednako udaljene od jednog čvrstog pravca i jedne čvrste točke te ravnine.

A - tjeme parabole.

Ikea öglan - intrenchment.lold.site

(projektivni dokaz) Proizvoljna prava lse ce hiperbolu u … Dokazati da je direktrisa elipse (hiperbole, parabole) polara odgovaraju ce zi ze. 12. Dokazati da su sredi sta paralelnih tetiva elipse kolinearne ta cke i da prava koja ih sadr zi, sadr zi centar elipse (konjugovani dijametri).

Brantbrinks ip 1 - intrenchment.lold.site

8.

To je elementarna teorija krivih drugog reda, ili konusnih preseka, ili kratko konika. od fiksne tačke F i fiksne prave d konstantan. Tačka F naziva se žiža ili fokus, prava d direktrisa, a broj ≥ ekscentricitet konike.Konusne preseke je izučavao i imenovao starogrčki matematičar Apolonije u svom delu „Konike“ oko 200. godine p. n.
Cobalt chrome vs white gold

Žiža kruga je ujedno i njegov centar, a direktrisa je beskonačno daleka prava. Elipsa i hiperbola imaju dvije žiže odgovarajuće direktrise. Parabola ima samo jednu žižu i jednu direktrisu. Još jedna osobina zajednička za sve konike, osim parabole, je linearni ekscentricitet.

n.
När grundades levi strauss & co_

Direktrisa parabole transportstyrelsen sjöfart corona
begravningsbyra umea
översätta text från engelska till svenska
kärnkraftverk energiproduktion
engelskans ställning i sverige
maraboustorken

Brantbrinks ip 1 - intrenchment.lold.site

2 p x = - je direktrisa parabole. a) Zadano je diralište (. ). Direktrisa ili ravnalica hiperbole je pravac p za koji vrijedi da je za svaku tocku T Izvedimo sada direktno jednadzbu parabole u Kartezijevim koordinatama. 1. Jednačina parabole čija žiža (fokus) tačke , a direktisa prava je . Jednačina parabole čija je žiža tačka , a direktrisa je .

Ikea öglan - intrenchment.lold.site

1. 0 Parabola direktrisa tenglamasi. 2 р х ko'rinishda, fokus koordinatalari.

Sl.3.26 Uz izvod jednadžbe parabole. Polarne jednadžbe 4. Dokazati da je direktrisa elipse (hiperbole, parabole) polara odgovaraju ce zi ze. 5. Dokazati da su sredi sta paralelnih tetiva elipse kolinearne ta cke i da prava koja ih sadr zi, sadr zi centar elipse (konjugovani dijametri). Sta se de sava u slu caju hiperbole, odnosno parabole? 6.