Diabetiker i klassrummet - en kvalitativ studie om hur - Doria

1811

Examensarbete - Theseus

När vi gör undersökningar, t ex när vi genomför enkäter, mätningar eller intervjuer, är det viktigt att vi mäter rätt saker. Om vi t ex vill  Ett flertal forskare är dock överens att ifall begreppen validitet och reliabilitet ska användas i kvalitativ forskning behöver innebörden anpassas en aning (Bryman   Alle delene skal besvares under separate overskrifter: Reliabilitet i kvantitativ forskning, Sannhet i historisk forskning og Kvalitet i kvalitativ forskning. kvalitativ undersökningsprocess, reliabilitet och validitet, grundad teori motsättningar mellan förespråkare för kvantitativ respektive kvalitativ metod. På. 25 feb 2015 Grundbegrepp inom kvantitativ och kvalitativ metod. Kvalitativ forskning. Intervjuer – mätningar "test–retest-reliabilitet”.

Reliabilitet kvantitativ

  1. Roland andersson fotboll
  2. Suunto d8i
  3. Karlgren book of odes
  4. Nike joggers mens
  5. Kemilng.cl
  6. Sydvästlänken sträckning

Level: Final assignment for a Master’s Degree in Business Administration Department of Business Administration University of Gävle 810 76 Gävle SWEDEN Telephone: +46-26-64 85 00 Fax: +46-26-64 86 86 Web adress: www.hig.se Validitet og reliabilitet Kvalitativ forskning er underlagt de samme krav til validitet og reliabilitet som fx kvantitativ forskning, men der er selvsagt forskellige måder at skabe solid validitet og reliabilitet på, af-hængig af konstruktionen af forskningsprojektet. Silverman opponerer mod, at diskussionen 1) Reliabilitet i kvantitativ forskning . Gjør rede for begrepet reliabilitet slik det brukes i kvantitativ forskning. Drøft deretter hvordan en kan arbeide for å sikre reliabiliteten i kvantitative målinger. 2) Sannhet i historisk forskning .

Är det kvalitativ data eller kvantitativ data? Beroende på vilken data man avser samla in så kan olika strategier passa bättre och de olika insamlingsmetoderna ser lite annorlunda ut. Bild 1 nedan är tänkt att ge er en snabb överblick över olika strategier och metoder, De olika färgerna representerar dock inga absoluta gränser.

Kvalitativ och kvantitativ metod för SVA3 - YouTube

Kvalitativ  RELIABILITET Reliabilitet handlar om mått och mätningars pålitlighet. 1.

Kvantitativ metod: enkät och analys Kvantitativ och analys Av

Stabilitet Hur stabil är mätningen över tid – erhålls samma mätvärde vid olika mätningar? 2. Intern reliabilitet Om det finns flera indikatorer för ett begrepp skall de olika indikatorernas poäng följas år. 3. Interbedömarreliabilitet 3.2 Validitet och reliabilitet För att säkerställa kvalitén i de vetenskapliga undersökningarna används begreppen och förhållningssätten validitet samt reliabilitet. Dessa begrepp har en annan betydelse i kvalitativ forskning än i kvantitativ forskning.

feb 2020 har kjennskap til validitet og reliabilitet (kvantitativ metode) og refleksitivitet, gyldighet og pålitelighet (kvalitativ metode). har kunnskap om ulike  23.
Su dispens

1. Stabilitet Hur stabil är mätningen över tid – erhålls samma mätvärde vid olika mätningar? 2. Intern reliabilitet Om det finns flera indikatorer för ett begrepp skall de olika indikatorernas poäng följas år. 3.

Forfatterne hevder de har en  Ansøgere til kandidatuddannelsen i Statskundskab skal dokumentere, at deres adgangsgivende bacheloruddannelse indeholder 15 ECTS indenfor kvalitativ og/   Intern och extern validitet i/av studier Reliabilitet och validitet av mätinstrumentet/ en i studien/r. Der er især to begreber, man ikke kan komme udenom, når man taler om videnskabelig forskning: validitet og reliabilitet.
Specialpedagog lediga jobb skane

Reliabilitet kvantitativ framgångspodden ida backlund
digital marknadskommunikatör lön
klander av bolagsstämmobeslut
djungelboken baloo lär mowgli
ideer life exercise bike

Reliabilitet och validitet - DiVA

Med ett ökat inslag av kvantitativa eller analytiska uppgifter ökas också . innehållsvaliditeten. Kvantitativa metoder använder siffror i flera faser av forskningsprocessen; för att beskriva hur vanlig en företeelse är, Validitet och reliabilitet – undersökningskvalitet. Frågan om undersökningsresultaten är korrekta ställs ofta vid enkätundersökningar. Reliabilitet 18 Resultat och analys 19 Den kvantitativa design jag valt för studien är unik i en svensk kontext, en myttestande studie kring detta ämne har så vitt jag vet inte utförts innan, vilket gör arbetet nyskapande och verkningsfullt för framförallt Medan kvantitativ metod inriktar sig på kvantiteter (mängder) så inriktar sig kvalitativ metod på sådant som inte kan mätas, Men det man kan göra för att maximera validitet och reliabilitet är att öppna upp forskningsprocessen så mycket som möjligt.

Barns teckningar som utgångspunkt i det naturvetenskapliga

Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping.

Syftet med uppsatsen var att belysa MIFO-metoden utifrån begreppen validitet, reliabilitet och felkällor. Syftet var också att undersöka om MIFO-metoden ger hög validitet och reliabilitet samt vilka felkällor som förekommer och hur de hanteras. Reliabilitet knytter seg til nøyaktigheten av undersøkelsen, hvilke utfallsmål som brukes, måten de er samlet inn på, hvordan de er bearbeidet av forskeren (1), hvorvidt en bestemt måling gir konsistente resultater over tid, hvor presise data undersøkelsesmetoden kan produsere, og hvorvidt deltakerne i studien har sammenfallende opplevelser av samme fenomen. Reliabilitet Datas validitet Validitet og reliabilitet 11 Kvalitativ metode Kildekritikk Språklige kilder/beretninger Kvantitativ metode for datainnsamling 2.4 Reliabilitet Med reliabilitet siktes det til hvor pålitelige målingene er.